Inclusie-en exclusiecriteria

Inclusiecriteria

Aan alle mensen met een somatische zorgvraag vanaf 18 jaar, niet vallend onder de bij exclusie genoemde criteria kunnen wij zorg bieden.

Wij bieden persoonlijke zorg, verpleegkundige zorg en palliatieve/terminale zorg, vallend onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) , Wet Langdurige Zorg (Wlz), persoonsgebonden budget (pgb) of particuliere zorg.

Op grond van geloof of levensbeschouwing en op grond van afkomst en cultuur wordt niemand uit- en buitengesloten. Uw Zorg Haaglanden houdt bij het verlenen van zorg rekening met geloof/levensbeschouwing en afkomst/cultuur van haar cliënten.

Exclusiecriteria

  1. Mensen vallend onder de Wet zorg en dwang (Wzd).
  2. Mensen jonger dan 18 jaar.
  3. Mensen met chronische ademhalingsondersteuning.
  4. Complexiteit van de zorg.
    Wanneer de benodigde zorg voor een cliënt zeer hoog is en Uw Zorg Haaglanden de inschatting maakt de zorg niet op een kwalitatief goede manier te kunnen leveren, kan Uw Zorg Haaglanden de aanvraag tot zorg weigeren.
  5. Uw Zorg Haaglanden biedt geen zorg als de veiligheid van haar medewerkers en/of cliënt niet kan worden gegarandeerd.