Terminale/palliatieve zorg en begeleiding

De laatste levensfase doorbrengen met uw dierbaren en naasten om u heen? Wanneer u onverhoopt met deze vragen te maken krijgt, dan kunt u op ons rekenen.

Met uw goedvinden houden we contact met uw (huis)arts. U kunt met al uw vragen bij ons terecht. Het aanvragen van hulpmiddelen kunnen wij ook van u overnemen.

Ook kunnen wij voor u via de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg  een vrijwilliger inschakelen.

Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is en die zich in de laatste maanden van hun leven bevinden. Doorgaans gaat het hierbij om een periode van drie maanden. In deze fase bieden de VPTZ-vrijwilligers ondersteuning zodat deze laatste levensfase op een ‘zo goed mogelijke’ manier doorleefd kan worden. De vrijwilligers brengen rust en concrete hulp in de zorg die mantelzorgers zelf geven.