Verpleging bij u thuis

De verpleegkundige zorg wordt verleend door gediplomeerde en BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) geregistreerde verpleegkundigen.

Zij helpen u bij het verrichten van verpleegtechnische handelingen, zoals wondverzorging, het toedienen van medicijnen, het zetten van injecties en leren u zichzelf te injecteren.

Ook krijgt u advies over hoe om te gaan met uw ziekte/aandoening.