Visie

Uw Zorg haaglanden  is anders. Door anders te zijn en buiten kaders van de bestaande zorg- en welzijn structuren te durven kijken, zijn we innovatief.  Wij werken in de regio Haaglanden,- en omstreken rug slaan tussen complementaire zorg en reguliere zorg. We verzorgen en begeleiden niet vanuit hokjes en vakjes, maar vanuit de totaliteit. En de totaliteit voor een kwalitatief leven is voor iedereen anders.

Bij Uw Zorg haaglanden of te wel “UZh”  zijn wij ervan overtuigd dat ieder mens het recht heeft om gezien en gehoord te worden. Wij kijken en luisteren om te begrijpen. We hebben aandacht voor de wensen, behoeften en eigen regie van ieder mens. 

Wij willen  ervoor zorgdragen dat kwetsbare ouderen thuis in maar vooral ook met hun buurt kunnen blijven wonen. Dat betekent dat het organiseren en waar nodig coördineren van de informele zorg een belangrijk aspect is waar UZh  aandacht voor heeft en actie in onderneemt. Uitgangspunt is hierbij de vraag aan ondersteuning,  zorg en/of dienstverlening vanuit het individu.

Waar dat nodig is om bovenstaande te realiseren zal UZh  actief participeren in ketenzorg en in zorg en welzijnsnetwerken.  Het zal daarbij goede contacten met huisartsen – paramedici – andere zorg en welzijnsaanbieders onderhouden.

Medewerkers en zorgverleners van Uw Zorg haaglanden zijn pas tevreden als de cliënt tevreden is.

Daar waar wij niet de passende zorg en ondersteuning kunnen bieden zullen we er altijd voor zorgen dat de cliënt een passend advies krijgt waar hij/zij wel de passende zorg en ondersteuning kan krijgen. De wens van de cliënt staat bij ons voorop!

Scroll naar boven